Logo

Beliebt

Еще интересное

Analyse: trigonometriske funksjoner og arcusfunksjoner, integrasjonsmetoder, Taylors formel. Komplekse tall. Lineær algebra: vektorer, matriser, determinanter, lineære ligningssystemer, lineære... MAT 1000 Analyse 1. School: University of Montreal (Université de Montréal).